Vize

KUB olakšava svojim putnicima proceduru dobijanja viza za kurseve jezika i školovanje:
  • Prilikom prijave dajemo kompletnu informaciju o potrebnoj viznoj dokumentaciji
  • Popunjavamo on-line formular
  • Zakazujemo intervju, grupno ili individualno, zavisi od vrste programa
  • Obezbeđujemo pozivna pisma od škola
  • Olakšavamo prikupljanje dokumentacije davanjem sopstvenih formulara (za potvrde o školovanju i roditeljsku saglasnost)
  • Prevodimo neophodnu dokumentaciju, uz overu sudskog prevodioca
  • Pregledamo i sortiramo dokumentaciju pre predaje u ambasadu