Za odrasle
London Zona 1
Regent's University ELC
CENTARREGENT'S UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE CENTRE
GDEškola jezika u okviru Ridžents univerziteta u strogom centru Londona u Ridžents parku blizu Oksford strita
KOstariji od 16 godina
ŠTAakademska priprema za univerzitetske studije sa polaganjem IELTS ispita u trajanju od 4 nedelje za ulazni nivo znanja od B2/C1 ili 8 nedelja za ulazni nivo znanja od B2
KADAprema utvrđenim datumina ovjavljenim u cenovniku
KAKOnastava u grupi od najviše 15 polaznika
KOLIKOnedeljno 20 časova, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu porodici jednokrevetna soba sa doručkom zone 4-5 ili u studentskim stanovima jednokrevetna soba bez ishrane uz upotrebu kuhinje zona 2;
uz doplatu moguć rezidencijalan smeštaj u zini 1 i 2