Rad agencije u toku pandemije COVID-19

Po ukidanju vanrednog stanja, a po uputstvima YUTA-e, KUB od 18. maja 2020. radi sa strankama od 12:00 do 16:00 h. Mole se stranke da obavezno nose adekvatnu masku i rukavice, u protivnom ulazak u prostorije KUB-a biće im uskraćen.
Za sve informacije mobilni telefon 063 306464,kao i 011 3222 639 u toku radnog vremena sa strankama.