Ukidanje vanrednog stanja

Po ukidanju vanrednog stanja, a po uputstvima YUTA-e, KUB će od 18. maja 2020. započeti sa radom sa strankama. Radno vreme sa strankama biće od 12:00 do 16:00 h. Mole se stranke da obavezno nose adekvatnu masku i rukavice, u protivnom ulazak u prostorije KUB-a biće im uskraćen. Mobilni telefon 063 306464 i dalje je u funkciji za sve informacije.