O ŠKOLOVANJU U KANADI


Zašto izabrati Kanadu kao destinaciju za gimnazijsko obrazovanje? Zato što je Kanada lepa, bezbedna i dobro uređena zemlja. Zato što se puno ulaže u obrazovanje na svim nivoima, tako da su kanadske diplome priznate u celom svetu. Tome još treba dodati izvanredne mogućnosti za nastavak univerzitetskih studija u Kanadi putem kojih se ostvaruje dozvola boravka i rada u Kanadi do konačnog sticanja kanadskog državljanstva.

Kanadske državne škole po opremljenosti, kvalitetu nastave, broju izbornih predmeta i vanškolskih aktivnosti mogu da se porede sa najboljim privatnim školama u Evropi i SAD, a po ceni su znatno povoljnije.

Upis u državne škole u Kanadi se vrši tako što učenik bira lokaciju za koju je zainteresovan (kanadsku provinciju i školsku oblast u njoj), a prema usmerenju i ličnim sklonostima sugeriše mu se konkretna škola. Na osnovu lokacije škole, inostranim učenicima se bira najbliži porodični smeštaj (pešice od škole ili kratka vožnja školskim ili gradskim autobusom). Postoji mogućnost sopstvenog smeštaja kod rodbine ili prijatelja ukoliko preuzimaju starateljstvo nad učenikom.

Što se privatnih škola sa internatima tiče, po opremljenosti i primeni visokih tehnologija nismo videli bolje, a po ceni su uglavnom povoljnije nego privatne škole u Evropi. Kako dece iz Srbije u privatnim školama u Kanadi nema, sve su spremne da daju popust, naročito za vrsne sportiste, dobre matematičare, muzičare... Kanada zna da prepozna i ceni kvalitetnog učenika.

Privatne škole imaju svoje internate u okviru škole i osoblje koje o deci brine dan i noć. Većinom su mešovite, mada su neke vrhunske samo za dečake ili samo za devojčice. (Da li ste znali da devojčice bolje uče u školama bez dečaka? Ali za dečake to ne važi.) Pored pokrivenog klizališta koje skoro svaka škola ima, kao i bazena, tu su fantastično opremljene laboratorije za fiziku, hemiju, biologiju, robotiku.. Sve su učionice opremljene interaktivnim tablama, postoje muzičke sale sa svim instrumentima, mali teatri gde se pripremaju predstave dostojne svetskih scena, umetnički ateljei... Upis u privatnu školu se vrši tako što učenik bira konkretnu školu, preko KUB-a podnosi aplikaciju uz dokumentaciju i uplatu koju škola traži, a potom se čeka odluka. Većina škola nema fiksni krajnji rok za prijavu, već prijem zavisi od kvaliteta učenika i slobodnih mesta. Poželjno je prijaviti se pre Božića, a krajnji rok je kraj marta zbog duge vizne procedure.

Kanadski programi su, uglavnom, na engleskom jeziku, ali postoje i 'French Imersion' programi za sticanje kanadske maturske diplome gde se ceo program ili određeni broj predmeta pohađa i polaže na francuskom jeziku (Kvebek, Nju Bransvik). Pored programa za sticanje kanadske diplome, veliki broj škola nudi i IB program - Internacionalni bakalaureat. Zapravo, Kanada ima najveći broj IB škola po glavi stanovnika na svetu.

Kanadska maturska diploma se može steći i upisom u samo završnu školsku godinu uspešnim pohađanjem i polaganjem svih predmeta iz završnog razreda. Ovo, pre svega, važi za provincije kao što su Nova Škotska, Nju Bransvik, Njufaundlend, Manitoba, dok popularnije provincije (Ontario, Alberta, Britanska Kolumbija) obično zahtevaju od stranih studenata najmanje godinu i po dana školovanja (drugo polugođe 11. razreda i završni 12. razred) osim za skroz odlične učenike sa znanjem engleskog na nivou IELTS 6. Ukoliko učenik ne insistira na kanadskoj diplomi, može se upisati u bilo koji razred gimnazije u celu akademsku godinu ili samo jedan semestar.