Za odrasle
Brajton
Kings Education
CENTARKINGS EDUCATION
GDEu centru Brajtona desetak minuta hoda od promenade pored mora
KOza uzrast od 16 godina naviše
ŠTAstandardni ili intenzivni opšti engleski; na intenzivnom kursu na popodnevnoj nastavi birate oblast interesovanja: svakodnevna konverzacija, konverzacija na radnom mestu, poslovni engleski, društveno-politička i pravna terminologija, američka kultura, britanska kultura, debatovanje ...
ŠTA JOŠkombinacija opšteg i poslovnog engleskog English Plus Marketing & Digital Media;
priprema za polaganje zvaničnog ispita IELTS
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka za opšti englesk i IELTS;
English Plus Marketing & Digital Media prema kalendaru škole
KAKOnastava u grupama od najviše 14 polaznika
KOLIKO20 ili 28 časova nedeljno, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici jednokrevetne sobe na bazi polupansiona na udaljenosti do pola sata hoda od škole ili kratka vožnja autobusom;
internatski smeštaj jednokrevetne sobe sa kupatilom i polupansionom - uz doplatu;
Vrsta kursa Uzrast Početak kursa Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 16+ svakog ponedeljka tokom cele godine 14 20 £985 £1400 £1820 £25 H £139
G £88
Opšti engleski intenzivno ili IELTS 16+ svakog ponedeljka tokom cele godine 14 28 £1075 £1535 £2000 £25 H £139
G £88
English Plus Marketing & Digital Media 16+ 4/2, 4/3, 1/4, 7/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11 14 20+8 £1185 £1700 £2225 £25 H £139
G £88
Letnja sezona 16. juni - 11. avgust 2019.