Za odrasle
London
ES London
CENTARES LONDON
GDEu centru Londona zona 1 kod metro stanice Rasel Skver
KOstariji od 18 godina; škola je idealna i za mlade i za poslovne ljude koji žele da su u centru zbivanja
ŠTAopšti engleski sa naglaskom na konverzaciju i priprema za polaganje zvaničnog ispita IELTS;
časovi mogući u dve smene sa početkom ujutru ili u podne
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka;
KAKOnastava u grupama od najviše 16 polaznika, sa početkom u 9.00 ili 12.30h;
KOLIKOnedeljno 20 ili 40 časova, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJ UZ DOPLATUapartmanski smeštaj na direktnoj metro liniji u zoni 1 i 2 po izboru iz ponude u vreme prijave;
npr. studio apartman Stay Club North Acton 380 funti nedeljno zona 2;
u porodici zona 2 i 3, jednokrevetna soba sa doručkom nedeljno od 205 funti naviše
VIDEO
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Standardni opšti engleski ili IELTS 18+ 16 20 £815 £1120 £1425 LHR £100
LGW £135
Intenzivan opšti engleski ili IELTS 18+ 16 40 £1205 £1700 £2195 LHR £100
LGW £135
Cene za 2023. obuhvataju samo kurs bez smeštaja koji je moguće dodatano organizovati preko škole na osnovu raspoloživosti u vreme prijave na kurs ili u sopstvenoj režiji.