U agenciji KUB možete kupiti Generali međunarodno putno osiguranje

Tokom boravka u inostranstvu nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Polisa međunarodnog putnog osiguranja vam pomaže da takve situacije prevaziđete.
Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz polisu međunarodnog putnog osiguranja bićete potpuno zbrinuti.
Polisa Osiguranja predstavlja sredstvo plaćanja hitnih medicinskih usluga na putovanju i tokom boravka u inostranstvu. Aktivira se pozivanjem Call centra, čiji se broj nalazi na polisi, ili davanjem lokalnom lekaru ili medicinskoj ustanovi na uvid.
Polisa može glasiti na osiguranika, a istom polisom mogu se osigurati i članovi porodice ili grupa putnika. Moguće je osigurati se i na duži period, tokom kojeg se više puta odlazi na željenu destinaciju.
U zavisnosti od odabranog pokrića, usluge međunarodnog putnog osiguranja mogu se pored medicinske pomoći, proširiti i na usluge kao što su upućivanje na najbližu šlep službu, advokata, novčane pozajmice u slučaju razbojništva.
Pored nivoa pokrića, na cenu polise utiče i destinacija, broj dana koji planirate da provedete u inostranstvu, godište, kao i to da li putujete poslovno ili turistički.

Polisa međunarodnog putnog osiguranja koja pokriva medicinsku pomoć uključena je u sva grupna putovanja na kurseve jezika preko agencije KUB.